Putvolume berekenen

Instructies voor de online calculator voor het berekenen van het volume en de kosten van een put

Vul de afmetingen in meters:

H - de diepte van de put, afhankelijk van het doel: revisie (voor het installeren van besturings- en meetapparatuur, fittingen, netwerkbediening) of watervoorziening. De diepte van de inspectieput wordt in de regel bepaald door de diepte van de nutsvoorzieningen in overeenstemming met SNiP 2.04.03-85. H De watertoevoerput wordt bepaald door hoe diep de watervoerende laag in uw gebied ligt. Het is mogelijk om deze parameter zeker te achterhalen met behulp van een geomorfoloog (dit is een specialist in oppervlaktereliëf) of proefboringen, maar om de geschatte kosten van het graven van een put te bepalen, volstaat het om de buren te vragen hoe diep hun bronnen zijn. Water dat geschikt is voor huishoudelijke behoeften (water geven, wassen) bevindt zich vaak op een diepte van 15 meter onder de grond en dieper om te drinken en te koken. Belangrijk: drinkwater - moet voldoen aan de eisen van Nummer 2874-82 en SanPiN 4630-88.

D1 - bovendiameter put, deze afmeting wordt bepaald door welke betonnen ringen aan de bovenzijde van de put u gaat gebruiken. De parameters van de ringen worden geregeld door Nummer 8020-90, evenals door DSTU B V.2.6-106: 2010 (van 0,7 m tot 2 m). Voor het riool moet een grotere diameter worden gekozen (de optie van 2 m is vaak optimaal). Dit bevordert een goede afvoer van het afvalwater. Voor gas- en elektrische leidingen wordt de diameter van de put gekozen op basis van het installatiegemak en de betrouwbaarheid van de beschermende constructie. Voor een aquifer heeft een kleine diameter (tot 1 m) de voorkeur, omdat in dit geval het waterniveau veel hoger zal zijn en het gemakkelijker te krijgen is. Een te kleine afmeting maakt het echter moeilijk schoon te maken en te onderhouden.

D2 - de bodemdiameter hangt af van de ringen die in de bodem van de put worden gebruikt.

Als de diameter van de put hetzelfde is aan de boven- en onderkant, voer dan gelijke waarden in voor D1 en D2.

Geef ook de kosten van graafwerkzaamheden per 1 kubieke meter, de prijs van grondverwijdering (voor 1 m 3) in uw regio aan en klik op "Berekenen".

Als resultaat berekent de rekenmachine volume van de put (т.е. сколько кубометров земли нужно вынуть для достижения водоносного горизонта), kosten voor het graven van een put, grondverwijdering en totale kosten van de opgegeven werken ... Dergelijke gegevens stellen ons in staat om het werkelijke niveau van financiële kosten voor de bouw van een put te beoordelen en om het vereiste aantal apparatuur en werknemers aan te trekken om een ​​goed resultaat te behalen. Bovendien is het tijdens de werking van de put noodzakelijk om deze periodiek (bij voorkeur eenmaal per jaar) te desinfecteren. Door de kubieke inhoud van de put te berekenen, is het gemakkelijk om de juiste verhouding van antibacteriële en desinfecterende reagentia te berekenen.