Het vloeistofvolume in een vat of vat berekenen

2

Instructies voor de rekenmachine voor het berekenen van het vloeistofvolume in een vat

Voer de afmetingen van de onvolledige verticale container in millimeters in:

L - Tanklengte, d.w.z. lineaire afmeting van de tank in de lengterichting

d - Diameter van de tank (numeriek gelijk aan twee stralen)

Parameters L и d kan worden gemeten met een meetlint, laserafstandsmeter of liniaal

h – De hoogte van het vloeistofniveau wordt bepaald met een meetliniaal (de zogenaamde meterstaaf), als er geen dergelijk gereedschap is, is een gewone staaf van draad of hout van geschikte lengte voldoende. Neem de veiligheidsmaatregelen in acht, laat de staaf strikt verticaal in de container naar de bodem zakken, markeer het niveau, verwijder en meet met een meetlint. Definieer ook h bepalen door de afstand van de bovenkant van de tank tot het oppervlak van de vloeistof te meten en deze indicator af te trekken van de diameterwaarde.

Klik op «Berekenen».

De online rekenmachine helpt u het totale volume van de tank te berekenen en de maximale hoeveelheid vloeistof in kubieke meter of liters die de tank kan bevatten. Ontdek de hoeveelheid vloeistof - hoeveel stof in de tank past. De vrije volumewaarde geeft een idee van hoeveel vloeistof er nog in de container past. Het programma berekent ook het bodemoppervlak, het zijoppervlak en het totale oppervlak van de tank, waardoor u gemakkelijk de benodigde hoeveelheid verfmaterialen kunt inschatten voor de behandeling van de gehele tank of zijn onderdelen.

2