Berekening van rente op een lening


Instructies voor de rekenmachine voor het berekenen van rente over een lening

Leningcalculator is een handige service waarmee u de totale kosten van een lening kunt berekenen: maandelijkse betaling van de hoofdsom - het lichaam van de lening en betaling van rente voor het gebruik ervan.

Het verstrekken van een lening door banken of kredietinstellingen is een van de handigste manieren om een ​​grote aankoop te doen zonder dat u de het volledige benodigde bedrag bij de hand. De beslissing om een ​​lening aan te gaan moet weloverwogen en evenwichtig zijn. Als alles zo is, gebruik dan in dit geval een leningcalculator om de maandelijkse leningbetaling te berekenen en maak uzelf vertrouwd met het bedrag. Specificeer, voordat u gegevens in de rekenmachine invoert, de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt. U moet het bedrag weten van het bedrag dat aan u kan worden verstrekt, de huidige rentevoet en de periode waarvoor de lening wordt verstrekt. Het is belangrijk om het juiste type leningbetalingen te kiezen: annuïteit of gedifferentieerd

Lijfrentebetalingen

Leningen die worden verstrekt onder het lijfrenteprogramma zijn gelijke maandelijkse betalingen die voor de gehele lening moeten worden betaald termijn. Dit bedrag is inclusief rente en het lichaam van de lening. Een lening met lijfrentebetalingen wordt tegenwoordig het vaakst aangeboden door commerciële banken

Handig omdat de lener elke maand hetzelfde bedrag moet betalen. Het belangrijkste nadeel is dat het bedrag aan te veel betaalde leningen voor dezelfde periode hoger zal zijn dan in het programma van gedifferentieerde betalingen.

Lijfrentebetalingen omvatten de initiële terugbetaling van het grootste deel van de rente op de lening en een zeer klein deel van het leenlichaam, dichter bij het einde van de betalingen, de situatie verandert: de hoofdbetalingen aan het leenlichaam beginnen.

Een handige online leningcalculator helpt u bij het kiezen van een specifiek type lening, waarbij de voor- en nadelen van elk van hen duidelijk in reële cijfers worden aangetoond. Om de nodige informatie te verkrijgen, moet u alle initiële gegevens invoeren: het type en het bedrag van de lening, de rentevoet en de periode waarvoor ze wordt verstrekt.

Gedifferentieerde betalingen

Een lening verstrekt in het kader van een gedifferentieerd programma is een uitsplitsing van het totale bedrag (leninglichaam) in gelijke delen. Het belangrijkste verschil met een annuïtaire lening is echter een afname van de maandelijkse betalingen, omdat de maandelijkse rente op de lening wordt berekend op het uitstaande saldo. elke volgende maand zal het totale bedrag aan betalingen aan een kredietinstelling of een bank afnemen.

Благодаря этому, каждый следующий месяц общая сумма выплат в кредитную организацию или банк будет уменьшаться.

Het belangrijkste nadeel van een dergelijke lening is dat deze niet vaak wordt uitgegeven bij banken en kredietinstellingen. Ook moet u voor deze vorm van lenen officieel een hoog inkomen hebben. Opgemerkt moet worden dat u in dit geval een borg als medelener kunt nemen of een pandrecht kunt aanbieden.

Houd er ook rekening mee dat het grootste deel van de rente moet worden betaald in de beginfase van het doen van betalingen. Het is in dit geval dat het grootste deel van de rente samen met het bedrag van de lening wordt berekend. In de toekomst zal het rentebedrag afnemen en zal de lener voornamelijk het bedrag van de lening betalen.

De rekenmachine voor differentiële betalingen laat dit duidelijk zien.

Bij het kiezen van een consument lening moet u rekening houden met de lening voor het gedifferentieerde systeem, maar alleen als u in eerste instantie zeker bent van uw solide solvabiliteit.

Ook wordt voor dit type krediet gekozen bij het kopen van onroerend goed op krediet. Een hypothecaire lening wordt vaak voor een lange termijn verstrekt: 20-30 jaar. Maar de mogelijkheid van solide betalingen op jonge leeftijd vergemakkelijkt in hoge mate het proces van het verwerven van onroerend goed, waardoor voor een latere periode de betaling van de leningverstrekker met kleine rente overblijft.

Conclusie

De calculator van gedifferentieerde en annuïtaire betalingen op een lening maakt het mogelijk om in de beginfase te beslissen over de keuze van het type lening en de details van de betalingen in de toekomst.

Welk type betalingen te kiezen? Bij het lenen van een groot bedrag zonder de mogelijkheid om het vervroegd af te lossen, kan een annuïteitenhypotheek optimaal worden. Bij het lenen is een gedifferentieerd bedrag minder geschikt, dat in verschillende bedragen kan worden betaald, waardoor het leenlichaam aanzienlijk wordt verminderd en dus de rente op de lening.

U kunt de maandelijkse lening nauwkeurig berekenen terugbetalingsbetalingen afhankelijk van het gekozen type lening ... Een van de grootste nadelen van lenen volgens de gedifferentieerde methode van vandaag is een aanzienlijke daling van het maximale leenbedrag dat de klant verwacht, aangezien dit altijd afhangt van zijn solvabiliteit.

Bij het kiezen van een lijfrentemethode hoeft u zich geen zorgen te maken over een verlaging van het bedrag, aangezien de bank vaak zelf de verhoging kan aanbieden. Dit is gunstig voor de instelling, dus in dit geval is er geen reden om cliënten te weigeren